Välkommen till Hittarps Byaförening

 
Hittarps Byaförening är en sammanslutning av i Hittarp boende och har som ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör bysamhället samt främja gemenskap och trivsel.
  • Att slå vakt om samhällets traditioner och särart som kustby.
  • Att värna om bybornas tillgång till grönområden och badstrand.
  • Att tillse att vederbörande myndighet sköter sina åtaganden vad gäller samhällets allmänna platser samt bad- och båtbrygg
Nästa After Work i Hittarpshus


Fredagen den 31 mars från 17:00


After Work och allmänt häng i museet, vi grillar läckerheter från Per i Viken 


och umgås under lättsamma former. 


Allt säljes till självkostnadspris, medtag kontanter.
Välkomna!  


Hittarps byaförening

   

Som medlem har du möjlighet att hyra Hittarpshus, kontakta Monnie på tel. 0705-300 003 för bokning.