Välkommen till Hittarps Byaförening

 
Hittarps Byaförening är en sammanslutning av i Hittarp boende och har som ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör bysamhället samt främja gemenskap och trivsel.
  • Att slå vakt om samhällets traditioner och särart som kustby.
  • Att värna om bybornas tillgång till grönområden och badstrand.
  • Att tillse att vederbörande myndighet sköter sina åtaganden vad gäller samhällets allmänna platser samt bad- och båtbrygg

Välkommen till MIDSOMMARFEST PÅ  HITTARPS HAMNPLAN

 

 

 

På Midsommarafton 23 juni, blir det traditionsenligt fest på Hittarps hamnplan. Mottot är enkelt, familjärt och


 trivsamt. Vi startar redan på förmiddagen med att klä midsommarstången och fortsätter på eftermiddagen med


 dans och tävlingar.

 

 

 

Program

 

Kl 10:00    Vi samlas på hamnplanen, både barn och vuxna, med blommor


och ett glatt humör för att klä midsommarstången.

 

Kl 10:30    Går första åkturen runt Hittarp i lövad skrinda. Alla barn är


välkomna att åka med. Under arbetet med att klä midsommarstången bjuds det på svensk sommarmusik och då


 arbetet är klart bjuder vi på kaffe med dopp, saft och kakor


                  till barnen. Ta med blommor och sekatör!

 

Kl 15:00    Dansen kring midsommarstången startar. Det blir tävlingar för alla lek glada barn och vuxna.


 Fiskdamm och lotteri med många


festliga priser-ta med kontanter!

 

Ta gärna med picknick!

 

  

 

 Kiosken vid Hittarps hamnplan har öppnat!

 

 

Välkomna


Hittarps Byaförening


   

Som medlem har du möjlighet att hyra Hittarpshus, kontakta Monnie på tel. 0705-300 003 för bokning.