Välkommen till Hittarps Byaförening

 
Hittarps Byaförening är en sammanslutning av i Hittarp boende och har som ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör bysamhället samt främja gemenskap och trivsel.
  • Att slå vakt om samhällets traditioner och särart som kustby.
  • Att värna om bybornas tillgång till grönområden och badstrand.
  • Att tillse att vederbörande myndighet sköter sina åtaganden vad gäller samhällets allmänna platser samt bad- och båtbrygg


😊

    Valborgsmässobål

Söndagen den 30 april kl 21.00

Bålet tändes traditionsenligt på stranden nedanför Hittarpshus.


 

Konstutställning

Akvarellgruppen har traditionell vårutställning 20 och 21 Maj 13:00 till 16:00.


   

Som medlem har du möjlighet att hyra Hittarpshus, kontakta Monnie på tel. 0705-300 003 för bokning.