Välkommen till Hittarps Byaförening

 
Hittarps Byaförening är en sammanslutning av i Hittarp boende och har som ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör bysamhället samt främja gemenskap och trivsel.
  • Att slå vakt om samhällets traditioner och särart som kustby.
  • Att värna om bybornas tillgång till grönområden och badstrand.
  • Att tillse att vederbörande myndighet sköter sina åtaganden vad gäller samhällets allmänna platser samt bad- och båtbryggor.


 


Hittarps Byadag

Söndagen den 15 maj kl. 13.00 till 16.00

Kaffe och kaka,  tipsrunda med besök Kulla Gunnarstorps Mölla

Konstutställning

Akvarellgruppen har traditionell vårutställning 14 och 15 Maj 13:00 till 16:00.


 

Välkomna Hittarps byaförening

 

Som medlem har du möjlighet att hyra Hittarpshus, kontakta Monnie på tel. 0705-300 003 för bokning.