Välkommen till Hittarps Byaförening

 
Hittarps Byaförening är en sammanslutning av i Hittarp boende och har som ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör bysamhället samt främja gemenskap och trivsel.
  • Att slå vakt om samhällets traditioner och särart som kustby.
  • Att värna om bybornas tillgång till grönområden och badstrand.
  • Att tillse att vederbörande myndighet sköter sina åtaganden vad gäller samhällets allmänna platser samt bad- och båtbrygg

  •  God fortsättning 2017

Dags igen för


After Work i Hittarpshus


Fredagen den 27 januari från 17:00


After Work och allmänt häng i museet, vi lagar läckerheter och umgås under lättsamma former. Allt säljes 


till självkostnadspris, medtag kontanter.


Obs! Kan bli trångt inomhus så ta med varma kläder


Välkomna!   Hittarps byaförening

   


 

Välkomna Hittarps byaförening

 

Som medlem har du möjlighet att hyra Hittarpshus, kontakta Monnie på tel. 0705-300 003 för bokning.